Catapult black background.jpeg

INNOVAATIOKENTÄN TUTKIMUS

Haluatko faktat teidän koko innovaatiokentästä ja mahdollisuuden nähdä, mihin datan perusteella on kannattavinta suunnata strategista fokusta?


Catapultin innovaatiokentän tutkimus analysoi koko Euroopan (ja halutessanne Pohjois-Amerikan) innovaatiokentän ja auttaa datan avulla tekemään tarkempia strategisia päätöksiä.

 

 Kumppaneitamme

 
“We were really satisfied with Catapult’s Research. This cooperation has enabled us to make more accurate strategic decisions based on data and facts.”
— Jani Ekman, Strategy Development, Neste
 
24.png
 

Catapultin innovaatiokentän tutkimus on korporaatioille, jotka ovat tekemässä tai uudistamassa digistrategiaa seuraavan 12kk:n sisällä.

 
 
imageedit_1_6041480850.png
 
 

Tutkimuksessa analysoidaan koko Euroopan (ja halutessanne myös koko Pohjois-Amerikan) innovaatiokenttä.

Käytännössä tämä tarkoittaa parhaillaan yli 50 miljoonan datapisteen ja yli 330 000 startup- ja kasvuyrityksen analysointia.

 
 

Analyysi tehdään käyttämällä hyväksi:

 
5.png

Tekoälyä

Kone-oppimista

6.png

Syvä-oppimista

8.png

Tekstin-ymmärrystä

9.png

Yli 20 vuoden kokemusta

 
 
 

Tutkimus vastaa 3:een strategiseen kysymykseen:

#1 Miltä koko innovaatiokenttä näyttää ja mitkä ovat parhaiden digitaalisten ratkaisujen skaala, joilla on vaikutusta teidän toimintaanne?

#2 Kuinka aktiivisia teidän kilpailijat ja sidosryhmät ovat ja mihin yllättäviin innovaatioihin ja kasvuyrityksiin kilpailijanne ja sidosryhmänne investoivat?

#3 Mitä trendejä ja kaupallisia tuotteita tulossa toimintakenttäänne 6-36kk:n sisällä sijoitusdatan perusteella?

Tutkimuksen lopputuloksena on:

Globaalisti laadukkain ja tarkin tieto koko innovaatiokentästä ja kyky tehdä dataan pohjautuvia tarkempia päätöksiä.

imageedit_1_6041480850.png
...we got a clear picture of the current status of the topics relevant to us in the startup & innovation scene. Also, understanding of peers’ activities related to startup & innovation investments was valuable.
— Jani Ekman, Strategy Development, Neste
 
24.png
 
 

Kysy tutkimuksen hyödyistä ja Catapultista suoraan Nesteeltä!

Jätä sähköpostisi ja puhelinnumerosi, niin annamme Nesteen yhteystiedot ja voit kysyä suoraan heiltä (meillä on lupa siihen).

Pidämme puhelinnumerosi turvassa.
 
 
 

Tutkimus EI OLE teille, jos:  

 • Teillä ei ole näköpiirissä digistrategian tekemistä tai uudistamista seuraavan 12kk:n sisällä

 • Yrityksenne ei ole vielä valmis suunnittelemaan tai tekemään toimenpiteitä digitaalisuuden teemoihin liittyen

Tutkimus ON suunniteltu teille, mikäli:

 • Olette tekemässä tai uudistamassa digistrategiaa 12kk:n sisällä

 • Haluatte syventää strategista ymmärrystänne markkinasta.

 • Haluatte löytää innovaatiomahdollisuuksia ja -uhkia teidän liiketoimintanne digitalisointiin liittyen.

 • Haluatte nähdä, miten teidän nykyiset ratkaisunne vertaantuvat markkinoiden uusiin ratkaisuihin.

 • Haluatte nopeuttaa johtopäätösten tekemistä datan avulla

catapult logo.png
“We got concrete results fast and in a really resource and time efficient way.”
— Jani Ekman, Strategy Development, Neste
 
24.png

 Tutkimus toteutetaan seuraavassa järjestyksessä:

#1

Tutkimusalueen valinta

 

Tutkimusalueeksi voidaan valita:

 1. Koko Eurooppa (51 maata) tai

 2. Pohjois-Amerikka tai

 3. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka

 
 
3 (2).png
2.png
 
 

Huom! Vaikka ette toimisikaan kaikissa näissä maissa, tutkimusalueeksi kannattaa valita koko Eurooppa ja/tai Pohjois-Amerikka, koska mitä laajempi kuva saadaan, sitä tarkempia päätöksiä voidaan tehdä omaan markkinaan liittyen.

 

#2

Tutkimusteeman valinta

 

Tutkimusteemaksi kannattaa valita riittävän laaja aihe, jotta saadaan mahdollisimman laaja näkymä liiketoiminnan digitaalisiin ratkaisuihin liittyvistä mahdollisuuksista ja uhkista.

Esimerkkejä laajoista tutkimusteemoista:

 
 
 • Open banking

 • Rakennustyömaan tehokkuus ja johtaminen

 • Teollisuuden prosessitehokkuus

 • Dataan liittyvät liiketoiminta mahdollisuudet

 • Kestävä kehitys energia-alalla

 • Asiakaspalvelu ratkaisut

 • Asumispalvelut

 • “Smart cities”

 • “Smart buildings”

 • “Transportation”

 • Markkinoinnin automaatiot

 • Sensorit ja datan kerääminen

 

… tai mikä tahansa muu laaja teema, joka hyödyttää teitä eniten.


#3

Tutkimuksen suorittaminen

 

Tutkimuksen suorittaminen kestää Catapultilta 1.5kk ja teiltä tähän koko prosessiin menee sisäisten palaverien lisäksi yhteensä vain 5-8 tuntia.

 

 

#4

Lopputulosten ja suositusten läpikäynti

 
 

A) NYKYTILA:

 • Minkälainen skaala eri ratkaisuja löytyy valitsemastanne teemasta?

 • Mitä kaupallisia startupeja ja kasvuyhtiöitä on olemassa EU:ssa ja USA:ssa, joilla on vaikutusta teidän liiketoimintaanne?

 • Mitkä ovat nopeiten kasvavia ratkaisuja valitsemanne teeman sisällä?

 • Mihin segmentteihin ja vertikaaleihin on investoitu eniten?

 • Konkreettisia case esimerkkejä eniten investoiduista kasvuyrityksistä.

B) KILPAILIJAT JA SIDOSRYHMÄT:

 • Mikä on kilpailijoiden ja sidosryhmien strategiset fokusalueet sijoitusdatan perusteella?

 • Kilpailijoiden ja sidosryhmien investoinnit innovaatioihin, startupeihin ja kasvuyrityksiin valitun teeman sisällä

 • Mihin kasvuyrityksiin (suorat ja epäsuorat) kilpailijanne ovat investoineet viimeisen 4 vuoden aikana ja kuinka paljon?

 • Konkreettisia esimerkkejä kilpailijoiden/sidosryhmien sijoituksista.

C) TRENDIT:

 • Mitä kaupallisia innovaatioita on tulossa 6-36 kk:n kuluessa sijoitusdatan perusteella teidän valitsemassanne teemassa?

 • Mitä se tarkoittaa teidän liiketoiminnallenne?

D) SUOSITUKSET:

 • Perustuen laajaan datamäärään ja kahden vuosikymmenen kokemukseemme startup/kasvuyritys kentästä, mitä suosituksia voidaan antaa?

 
imageedit_1_6041480850.png

Haluatko kysyä jotain?

Kysy chatissa tai varaa 20-30min puhelu ja selvitä voiko tämä olla teille.

Catapult black background.png

Toisin kuin muut vastaavat tutkimukset,
Catapultin innovaatiokentän tutkimus antaa:

 

 #1 Kattavamman kuvan kuin mikään muu tutkimus 100%:n datalähtöisyydemme johdosta

Catapult kerää dataa innovaatiokentästä laajemmin kuin kukaan muu toimija globaalisti.

Vaikka yrityksenne toimisi vain Suomessa, teitä hyödyttää tieto, mitä maailmalla tapahtuu ja miten palvelunne vertaantuu muihin.

#2 Tarkemman kuvan kuin mikään muu tutkimus algoritmimme johdosta

Algoritmimme on markkinoiden tarkin ja se pystyy analysoimaan 50 miljoonasta datapistettä yli 330 000 yrityksestä koko Euroopan ja USA:n alueelta tarkemmin kuin kukaan muu.

Tutkimus perustuu 100% dataan (ei arvioihin). Monet mainitsevat, että heillä on dataan perustuva tutkimus, mutta todellisuudessa he analysoivat vain niin pientä datamäärää, että sitä ei voida kutsua datapohjaiseksi tutkimukseksi.

#3 Toimialasta riippumatonta ja ajantasaista tietoa

Monet toimijat käyttävät tutkimuksessaan vain vuoden takaisista lähteistä ja vain muutamilta toimialoilta. Se ei voi olla paras yhdistelmä strategisiin päätöksien tueksi.

Catapult kerää dataa siitä, mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä emmekä rajoitu vain tiettyjen toimialojen sisään. Etsimme tietoa myös teidän toimialanne ulkopuolelta, koska usein sieltä löytyy innovaatioita, jotka voivat olla suuria mahdollisuuksia tai uhkia teille.

#4 Lopputuloksen, josta on selvää hyötyä strategiseen päätöksentekoonne - Lupaamme suuren tuoton tälle investoinnille

Lupaamme, että Catapultin tutkimukseen investoimanne ajan ja resurssien tuotto on todella suuri. Emme pidä useita tunteja tai päiviä kestäviä workshoppeja, vaan käytämme aikanne mahdollisimman tehokkaasti, jotta teillä säästyy aikaa muuhun. Yhteistyökumppanimme tarvitsee käyttää koko prosessiin sisäisten palaverien lisäksi vain 5-8 tuntia.

Emme tee tutkimusraportteja, joita on vaikea ymmärtää tai viedä käytäntöön. Esitämme kattavan ja selkeän analyysin, jonka avulla voitte tehdä tarkempia strategisia päätöksiä.

Mikäli tutkimuksemme ei anna teille uutta tietoa ja hyödytä teitä konkretian tasolla päätöksenteossa, olemme epäonnistuneet ja saatte rahanne takaisin.

We are very pleased that Catapult has provided us with cases that have opened our minds to entirely new business possibilities that we would not have been able to find, think or even know how to look for ourselves.

—Panu Vehniäinen, Director, YIT

TAI

Sovi 20-30min kartoituspuhelu.

Puhelun agenda:
#1 Vastaamme kysymyksiisi
#2 Kysymme tavoitteistanne
#3 Kerromme palvelustamme

 
24.png
 
imageedit_1_6041480850.png

Tilaa dekki Catapultin tutkimuksesta sähköpostiisi.

Catapult provides the means for corporations to implement their digitalization strategy on a practical level.
— Johannes Milén, Director, Pepsico